• Straż Miejska z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 1

  W ramach akcji "Odblaskowa szkoła"  w dniu  16 października 2014r. odwiedziła nas p. Joanna Brania Komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu.W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych.Głównym tematem rozmowy było zwrócenie uwagi na obowiązek noszenia elementów odblaskowych.W trakcie spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się czym zajmuje się Straż Miejska oraz jak należy zachować się na przejściu dla pieszych.  

  Na zakończenie spotkania  wszyscy uczniowie otrzymali specjalne worki odblaskowe.

  To były bardzo ciekawe zajęcia, podczas których dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.

 • „Noś odblaski – świeć przykładem”

  W piątek 10.10.2014 r. punktualnie o godzinie 10:00 uczniowie oraz wychowawcy  klas 1-3 ubrani w kamizelki odblaskowe wzięli udział w pochodzie ulicami Oświęcimia. Dzieci promowały bezpieczne zachowania na drodze oraz obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Uczniowie drugich klas specjalnie na tę okazję, przygotowali  transparenty dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze. Wszyscy uczestnicy pochodu wykrzykiwali odblaskowe rymowanki promując noszenie odblasków. Hasło przewodnie, które towarzyszyło  nam podczas  pochodu brzmiało „Noś odblaski – świeć przykładem”. Mamy nadzieję, że udało nam się dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

 • Odblaskowa szkoła

  Od września nasza szkoła bierze udział w konkursie "ODBLASKOWA SZKOŁA" organizowanym przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. 

  Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

  Zachęcamy wszystkich uczniów klas 4-6  do licznego udziału w ogólnoszkolnym konkursie plastyczno - technicznym na temat „Bezpieczna droga do szkoły” oraz  konkursie fotograficznym „Niebezpieczne miejsca w mojej miejscowości”  i innych działaniach podejmowanych w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła". 
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na tablicach informacyjnych w budynku szkoły.
  Prace konkursowe należy składać u wychowawców klasw terminie do dnia 15 października 2014 roku.

  25.09.2014r.  wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w spotkaniu  z policjantem z Komendy Powiatowej Policji  w OświęcimiuPodczas prelekcji przypomniano wszystkim zasady prawidłowego poruszania się po jezdni, oraz zwrócono uwagę na obowiązek noszenia przez dzieci elementów odblaskowych.

  Wychowawcy klas 1-3, przeprowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne promujące bezpieczeństwo na drodze, wychodząc m.in. na przejście dla pieszych w pobliżu szkoły, pod opieką nauczycieli, uczniowie uczyli się prawidłowego przejścia przez jezdnię.

 • Pasowanie na Świetliczaka

  Przez cały wrzesień uczniowie klas pierwszych poznawali nie tylko nową szkołę ale także świetlicę szkolną. Uczyli się zasad obowiązujących na świetlicy podczas zabaw i zajęć.

  W czwartek 2 października pierwszaki na świetlicy szkolnej zostały przyjęte do „Braci świetlicowej”. Nie było łatwo. Na uczniów czekały zadania do wykonania. Dzieci musiały wykazać się znajomością zasad i przepisów obowiązujących w świetlicy odpowiadając na pytania zadawane przez wychowawców świetlicy. Śpiewały piosenkę o jeżu, której nauczyły się podczas zajęć muzycznych oraz pokazały, że potrafią wspólnie się bawić budując razem zamek z klocków. Po zaliczeniu zadań każdy dostał medal świetliczanina i stał się pełnoprawnym świetliczaninem.

 • Okolicznościowy apel oraz uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów zainaugurowały rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 1. Rok o tyle szczególny, że obowiązkiem szkolnym zostały objęte sześciolatki. 63 pierwszoklasistów, w tym 27 sześciolatków, z wielkim przejęciem złożyło uroczyste ślubowanie podczas ceremonii przyjęcia ich do szkolnej społeczności.
  Najmłodsi uczniowie będą się uczyć w kolorowo wyposażonej sali.
  Dyrektor szkoły, Anna Wiśniewska, życzyła całej społeczności szkolnej owocnego w sukcesy, udanego roku szkolnego 2014/2015.

 • Wyprawka szkolna 2014

  Wyprawka szkolna 2014 

  wyprawka_wniosek_rodzica_2014.doc

  W 2014r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,

  Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów:

  • słabowidzących,

  • niesłyszących,

  • słabosłyszących

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne).

  Ważne!

  • Podstawą do złożenia wniosku jest kryterium dochodowe (na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych), które wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

   

  • Dla uczniów z niepełnosprawnościami podstawą złożenia wniosku jest posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną  o uprawnieniach poradni publicznej.

   

  • Z pomocy mogą skorzystać również uczniowie, pochodzący z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego w szczególnych przypadkach, m.in.:

  - ubóstwa

  - sieroctwa

  - bezdomności

  - bezrobocia

  - niepełnosprawności

  - długotrwałej lub ciężkiej choroby

  - przemocy w rodzinie

  - wielodzietności

  - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

  - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

  - alkoholizmu lub narkomanii

  - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

  - klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

  Do wniosku należy dołączyć:

  - zaświadczenia o dochodach

  - zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku stałego lub celowego

  - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych

  - w specjalnych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów

  - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku uczniów  z niepełnosprawnością)

  - uzasadnienie (w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego)

  Wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami składa rodzic lub opiekun prawny ucznia w sekretariacie szkoły.

  Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą przyjmowane.

   

 • Nasze wyniki - Rok szkolny 2013/2014

 • PIRACI W JEDYNCE

  Dnia 6 czerwca 2014 r. Szkołę Podstawową nr 1 w Oświęcimiu opanowali piraci. W tym dniu na rodzinnym festynie w rytmie szant bawiła się szkolna społeczność. Źli piraci przekonani argumentami marynarskiej załogi oraz powabnych syren postanowili zamienić morskie napady i rozboje na uczciwą pracę.

  Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, m.in. podchody rodzinne – poszukiwanie skarbu, zabawy plastyczne i zręcznościowe, konkurs na pirackie lub marynarskie przebranie.

  Przyrzeczenie i pasowanie  na pirata zakończyły to pełne wrażeń i radosne spotkanie. 

 • Pokaz koszykarski

  9 maja w naszej szkole odbył się pokaz koszykarski przeprowadzony przez zaproszonego trenera z "Wisły" Kraków-Kacpra Lachowicza.  Kacper "KACPA" Lachowicz od 2010 roku współprowadzi Marcin Gortat Camp czyli najpopularniejszy cykl treningów dla dzieci i młodzieży stworzony przez jedynego Polaka grającego w najlepszej lidze świata NBA. Od kilku lat "KACPA" odwiedza szkoły i inne placówki, by poprzez koszykówkę zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia, poszukiwania pasji i dbania o
  własny rozwój. Więcej informacji i zdjęć na stronie:

  http://www.kacpa.pl/camp-w-oswiecimiu/

   

 • „Oświęcim – wczoraj i dziś” – spotkanie z Tadeuszem Firczykiem

  „Oświęcim – wczoraj i dziś” – spotkanie z Tadeuszem Firczykiem

       28 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1, im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu gościł  Pan Tadeusz Firczyk – kolekcjoner zdjęć związanych z Oświęcimiem, pasjonat historii miasta. Organizatorami spotkania byli: Anna Wiśniewska - dyrektor SP nr 1 oraz Grzegorz Olszewski – nauczyciel koordynujący projekt edukacyjny. T. Firczyk wziął udział w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i Miejskiego Gimnazjum nr 3 gdzie w ciekawy sposób przedstawił „Oświęcim – wczoraj i dziś”. Uczniowie mieli okazje poznać zabudowę, życie mieszkańców Oświęcimia z okresu  międzywojennego, z czasów okupacji,    wyzwolenia  oraz    przemian po 1989 roku. Pan T. Firczyk opowiadał uczniom o zmianach jakie miały miejsce na rynku oświęcimskim. Jak powiedział T. Firczyk „Jest to dla miasta miejsce szczególne, które w ponad 800 letniej historii  było jego punktem centralnym. To tutaj tętniło życie, odbywały się uroczystości państwowe, kwitł handel, odpoczywali mieszkańcy”.

    Rok 2014 dla rynku oświęcimskiego może być symboliczny. 25 lat po odzyskaniu wolnośc i suwerenności, również rynek oświęcimski odzyska swój dawny blask. Może na nowo stanie się ważnym punktem naszego miasta. Dla nas młodych mieszkańców Oświęcimia będzie to symbol pozytywnych zmian jakie dokonały się w naszym mieście w ciągu ostatnich 25 lat.

     Spotkanie z T. Firczykiem było kolejnym etapem realizacji projektu „Młodzi dla Wolności” pod patronatem Prezydenta RP. Projekt ten ma za zadanie podkreślić znaczenie przemian jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku.    

    Opracował:

      J. Kozieł

      uczeń MG 3 Oświęcim

   

 • Sprawdzian 2015

  Szanowni Państwo,

  Od roku szkolnego 2014/2015 zmienia się formuła sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

  Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

  Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale  YouTube są dostępne filmy o sprawdzianie w  2015 roku. 

 • "Mistrz logicznego myślenia"

  "Mistrz logicznego myślenia"

  Dnia 12.03. 2014 klasy szóste zostały zaproszone do Miejskiego Gimnazjum nr 3 za dzień otwarty. Jednym z punktów programu był konkurs „Mistrz logicznego myślenia”, w którym nasza drużyna w składzie: Aleksander Bartoszek, Kamil Bocheński i Adam Stawowczyk zajęła pierwsze miejsce, pokonując 4 pozostałe szkoły. Nagrodą jest wycieczka do Ogrodu Doświadczeń i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Gratulacje! 

 • Prośba o przekazanie 1% podatku dla Naszej Szkoły

  Szanowni Państwo

  Wspólnie z Radą Rodziców, Radą Szkoły oraz Radą Pedagogiczną zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dla Naszej Szkoły. Jest to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy

  z Małopolskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole .

  Przekazane przez Państwa pieniądze przeznaczymy na wsparcie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej naszych uczniów. Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie.

  NR KRS:  0000052078

  Z DOPISKIEM:  „SP1 OŚWIĘCIM”

  Dyrektor szkoły- Anna Wiśniewska

   

 • Miejsko – Gminna Liga Szachowa Szkół Podstawowych

  Miejsko – Gminna Liga Szachowa Szkół Podstawowych
  W styczniu 2014 r. rozpoczyna się II tura rozgrywek Ligi Szachowej Szkół Podstawowych miasta
  i gminy Oświęcim.
  Turniej ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania szachami oraz nawiązania kontaktów między
  szkołami miejskimi i gminnymi.
  Patronat nad ligą obejmą:
  - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim - OKSiR
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – MOSiR
  Szkoły reprezentowane będą przez drużyny czteroosobowe. Pierwsza runda odbyła się 22.11.2013 r.
  w Świetlicy Wiejskiej w Stawach Monowskich przy ul. Dogodna 1 o godzinie 9:30.
  Sprzęt zapewnia organizator rozgrywek.
  Prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie do 24.01.2014 r. pod nr telefonu: 606 305 086 –
  Andrzej Wilk – instruktor szachowy.
  Serdecznie zapraszamy

 • "Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej :Pierścień świętej Kingi"

  W dniu 02.12.2013 uczniowie: Oskar Pietyra z klasy I a, Kacper Chojniak z klasy III b, Miłosz Michalak z klasy IV a oraz Klaudia Chojniak z klasy VI a reprezentowali naszą Szkołę w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej "Pierścień św. Kingi". Wyróżniony za recytację został Kacper Chojniak. Oskar Pietyra - jeden z najmłodszych uczestników konkursu na tym etapie zdobył II miejsce i będzie nasz rejon reprezentował w Finale, który odbędzie się w dniach 12- 13. 12. 2013 w Bochni w Kopalni Soli. Życzymy wszystkim powodzenia i dalszych sukcesów!
   
   
strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12
  32 600 Oświęcim
 • 33 842 54 68

Galeria zdjęć